Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat 1Kg

Verpakt in een stevig plastic emmertje van 1000 gram

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €7.07 €8.55 0
Vanaf 4 stuks: €6.57 €7.95 4
Vanaf 32 stuks: €5.33 €6.45 32

Stuksprijs: €7.07 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ijzersulfaat 5Kg
Ijzersulfaat 5Kg
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Locron-L 20L (27kg)
Locron-L 20L (27kg)
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml