Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat 1Kg

Verpakt in een stevig plastic emmertje van 1000 gram

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

4 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg
Methyl Orange 100gr
Methyl Orange 100gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
Ammoniak 10% 100ml
Ammoniak 10% 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L