Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat 1Kg

Verpakt in een stevig plastic emmertje van 1000 gram

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €7.07 €8.55 0
Vanaf 4 stuks: €6.57 €7.95 4
Vanaf 32 stuks: €5.33 €6.45 32

Stuksprijs: €7.07 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Glazen reageerbuis 20x150mm
Glazen reageerbuis 20x150mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
CalciumChloride Parel 4Kg
CalciumChloride Parel 4Kg
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg