Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat 1Kg

Verpakt in een stevig plastic emmertje van 1000 gram

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €7.07 €8.55 0
Vanaf 4 stuks: €6.57 €7.95 4
Vanaf 32 stuks: €5.33 €6.45 32

Stuksprijs: €7.07 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
Ammoniak 10% 100ml
Ammoniak 10% 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Kobaltsulfaat 100gr
Kobaltsulfaat 100gr
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg