Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumhydroxide

Aluminiumhydroxide 5kg

aluminium hydroxide 5000 gram in emmer Verpakt in een stevige emmer

Inhoud: 5000 gram

Bestellen


Stuksprijs: €34.55 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
vaste stof
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Aluminiumhydroxide
CAS Nr:
21645-51-2
EEG Index:
244-492-7
Formule:
Al(OH)3
Mol. Massa:
78.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
grijs / wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
28183000

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Chroom(III)oxide groen 100gr
Chroom(III)oxide groen 100gr
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr