Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumhydroxide

Aluminiumhydroxide 1Kg

Verpakt in een emmertje

Bestellen


Stuksprijs: €10.70 (ex btw)
Bestellen

6 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
vaste stof
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Aluminiumhydroxide
CAS Nr:
21645-51-2
EEG Index:
244-492-7
Formule:
Al(OH)3
Mol. Massa:
78.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
grijs / wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28183000

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 29% 20 Liter
Zoutzuur 29% 20 Liter
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Aluminiumhydroxide 5kg
Aluminiumhydroxide 5kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg