Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumhydroxide

Aluminiumhydroxide 100gr

Verpakt in een potje met schroefdeksel

Inhoud: 100 gram
          

Bestellen


Stuksprijs: €2.07 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
vaste stof
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Aluminiumhydroxide
CAS Nr:
21645-51-2
EEG Index:
244-492-7
Formule:
Al(OH)3
Mol. Massa:
78.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
grijs / wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28183000

Vaak samen besteld:

Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Butylglycol 100ml
Butylglycol 100ml
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram