Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 5L

Aceton >99% 5L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €15.56 €18.83 0
Vanaf 4 stuks: €14.03 €16.98 4
Vanaf 32 stuks: €12.98 €15.70 32

Stuksprijs: €15.56 (ex btw)
Bestellen

6 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ACETON, 3, II (D/E) 4kg
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E) 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Absorptiekorrels 3.5kg
Absorptiekorrels 3.5kg
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Diamant (industrieel) 1gr
Diamant (industrieel) 1gr
Koper vel 0.2x100x1000mm
Koper vel 0.2x100x1000mm
Oogspoelfles M-Safe
Oogspoelfles M-Safe
Ruimzichtbril Honeywell V-Max
Ruimzichtbril Honeywell V-Max
Natronloog 30-33% 20L
Natronloog 30-33% 20L
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Xyleen 5L
Xyleen 5L