Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 5L

Aceton >99% 5L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €16.39 €19.83 0
Vanaf 4 stuks: €14.86 €17.98 4
Vanaf 32 stuks: €13.72 €16.60 32
Vanaf 64 stuks: €12.27 €14.85 64

Stuksprijs: €16.39 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ACETON, 3, II (D/E) 4kg
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E) 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Xyleen 5L
Xyleen 5L
Diamant (industrieel) 1gr
Diamant (industrieel) 1gr
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Thinner 5L
Thinner 5L