Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 5L

Aceton >99% 5L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €14.74 €17.83 0
Vanaf 4 stuks: €13.62 €16.48 4
Vanaf 32 stuks: €12.56 €15.20 32

Stuksprijs: €14.74 (ex btw)
Bestellen

5 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar
ADR: ACETON, 3, II (D/E) 4kg
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E) 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Methanol >99% 5L (ADR)
Methanol >99% 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Natriumhydroxide 25Kg
Natriumhydroxide 25Kg
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Boorzuur 5kg
Boorzuur 5kg
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Set van 7 roerstaafjes
Set van 7 roerstaafjes
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Tricel Color Vloeibaar 1.5L
Tricel Color Vloeibaar 1.5L
Tricel Citronella 3L
Tricel Citronella 3L
Professionele Toiletreiniger
Professionele Toiletreiniger
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Xyleen 5L
Xyleen 5L