Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 20 Liter

Aceton >99% 20 Liter

  • Enkel zakelijke klanten, particulieren crediteren wij direct
  • Afhalen niet mogelijk
  • Geen contante betaling mogelijk
  • Vul gaarne uw KvK en BTW nummer in tijdens het bestellen

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €45.41 €54.95 0
Vanaf 12 stuks: €39.26 €47.50 12

Stuksprijs: €45.41 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: ACETON, 3, II (D/E) 16kg
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ACETON, 3, II (D/E) 16kg
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E) 16kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.00 KG
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumsilicaat 37% 20L
Natriumsilicaat 37% 20L
Glycerol 20L
Glycerol 20L
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Natronloog 30-33% 20L
Natronloog 30-33% 20L
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
Xyleen 20 Liter
Xyleen 20 Liter