Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 18Kg

Aceton >99% 18Kg (~23)  Liter

LET OP: Nieuwe verpakkingsmaten, door grote vraag moeten we de aceton nu extern laten afvullen en het is voor iedereen goedkoper om het dan per 18Kg aan te bieden. 

  • Enkel zakelijke klanten, particulieren ANNULEREN EN MELDEN wij direct bij het meldpunt verdachte transacties precursoren!
  • Vul uw KvK en BTW nummer in tijdens bestelproces onder bedrijfsgegevens. Wij hebben een verificatieplicht, u ontvangt na bestellen binnen 72 uur een aanvullende mail met instructies.
  • Geen levering op factuur en/of contante betaling mogelijk.
  • Afhalen is melden. 

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €57.73 €69.85 0
Vanaf 24 stuks: €52.02 €62.95 24

Stuksprijs: €57.73 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: ACETON, 3, II (D/E) 18kg
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ACETON, 3, II (D/E) 16kg
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E) 16kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.00 KG
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Methylethylketon 5L
Methylethylketon 5L
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
n-Hexaan 20L
n-Hexaan 20L
Kookpuntbenzine 100-140 20L
Kookpuntbenzine 100-140 20L
Ijzersulfaat 25kg
Ijzersulfaat 25kg
Zwavel Granulaat 25kg
Zwavel Granulaat 25kg