Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 20 Liter

Aceton >99% 20 Liter

  • Enkel zakelijke klanten, particulieren crediteren wij direct
  • Afhalen niet mogelijk
  • Geen contante betaling mogelijk
  • Vul gaarne uw KvK en BTW nummer in tijdens het bestellen

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €49.46 €59.85 0
Vanaf 12 stuks: €43.60 €52.75 12

Stuksprijs: €49.46 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: ACETON, 3, II (D/E) 16kg
Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ACETON, 3, II (D/E) 16kg
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E) 16kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.00 KG
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Natriumsilicaat 37% 20L
Natriumsilicaat 37% 20L
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Salpeterzuur 20L 38%
Salpeterzuur 20L 38%
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Polyimide Tape 20mm x 33M
Polyimide Tape 20mm x 33M
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Zoutzuur 30% 20 Liter
Zoutzuur 30% 20 Liter
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Poetslappen Wit 10kg
Poetslappen Wit 10kg
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Formaline 37% 5L
Formaline 37% 5L
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Glycerol 1L
Glycerol 1L