Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter  


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.50 €5.45 0
Vanaf 12 stuks: €3.65 €4.42 12
Vanaf 60 stuks: €3.10 €3.75 60
Vanaf 144 stuks: €2.86 €3.46 144
Vanaf 576 stuks: €2.60 €3.14 576

Stuksprijs: €4.50 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
PH 6.86
PH 6.86
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm