Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter  


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.50 €5.45 0
Vanaf 12 stuks: €3.65 €4.42 12
Vanaf 60 stuks: €3.10 €3.75 60
Vanaf 144 stuks: €2.86 €3.46 144
Vanaf 576 stuks: €2.60 €3.14 576

Stuksprijs: €4.50 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram