Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter  


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.50 €5.45 0
Vanaf 12 stuks: €3.65 €4.42 12
Vanaf 60 stuks: €3.10 €3.75 60
Vanaf 144 stuks: €2.86 €3.46 144
Vanaf 576 stuks: €2.60 €3.14 576

Stuksprijs: €4.50 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
PH 6.86
PH 6.86
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Thinner 1L
Thinner 1L