Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 100ml

  • Verpakt in een donker glazen flesje
  • Aceton van hoge zuiverheid >99.5%

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.55 €1.87 0
Vanaf 6 stuks: €1.39 €1.68 6
Vanaf 32 stuks: €1.22 €1.48 32
Vanaf 128 stuks: €1.14 €1.38 128

Stuksprijs: €1.55 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

27 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Thinner 100ml
Thinner 100ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Maerl Koraalalgen kalkpoeder 5kg
Maerl Koraalalgen kalkpoeder 5kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L