Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 100ml

  • Verpakt in een donker glazen flesje
  • Aceton van hoge zuiverheid >99.5%

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.55 €1.87 0
Vanaf 6 stuks: €1.39 €1.68 6
Vanaf 32 stuks: €1.22 €1.48 32
Vanaf 128 stuks: €1.14 €1.38 128

Stuksprijs: €1.55 (ex btw)
Bestellen

10 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Thinner 100ml
Thinner 100ml
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Thinner 1L
Thinner 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Ammoniumsulfaat 100gr (technisch)
Ammoniumsulfaat 100gr (technisch)
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Styreen 100ml
Styreen 100ml
Xyleen 100ml
Xyleen 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml