Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 100ml

  • Verpakt in een donker glazen flesje
  • Aceton van hoge zuiverheid >99.5%

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.55 €1.87 0
Vanaf 6 stuks: €1.39 €1.68 6
Vanaf 32 stuks: €1.22 €1.48 32
Vanaf 128 stuks: €1.14 €1.38 128

Stuksprijs: €1.55 (ex btw)
Bestellen

14 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Horlogeglas 60mm
Horlogeglas 60mm
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Stop rood rubber 21-27mm
Stop rood rubber 21-27mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Dichloormethaan >99% 100ml
Dichloormethaan >99% 100ml
Methylethylketon 100ml
Methylethylketon 100ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Thinner 1L
Thinner 1L
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Ammoniumpersulfaat  100gr
Ammoniumpersulfaat 100gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L