Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Aceton

Aceton >99% 100ml

  • Verpakt in een donker glazen flesje
  • Aceton van hoge zuiverheid >99.5%

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.55 €1.87 0
Vanaf 6 stuks: €1.39 €1.68 6
Vanaf 32 stuks: €1.22 €1.48 32
Vanaf 128 stuks: €1.14 €1.38 128

Stuksprijs: €1.55 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ACETON  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29141100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Oogspoelfles M-Safe
Oogspoelfles M-Safe
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Butylacetaat 100ml
Butylacetaat 100ml
Ethanol 100ml (gedenatureerd)
Ethanol 100ml (gedenatureerd)
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Thinner 100ml
Thinner 100ml
Thinner 1L
Thinner 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Ammoniumsulfaat 100gr (technisch)
Ammoniumsulfaat 100gr (technisch)
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml