Naar categorie: Vloeistoffen

Aceton

  Aceton is een veelgebruikt oplosmiddel en is met name bekend als nagellakremover. Alhoewel aceton licht irriterend is, is huidcontact minder erg dan bij vele andere oplosmiddelen. Door zowel zijn oplossend vermogen voor organische stoffen als zijn oplosbaarheid in water, is aceton wel in staat door de huidbarrière (vet) te dringen. Eventueel op de huid aanwezige stoffen kunnen dan ook, opgelost in aceton, het lichaam binnendringen. Aceton werkt ook desinfecterend 


Let op: de 20L verpakking is enkel beschikbaar voor zakelijke klanten

Methylethylketon (MEK) d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Hoogzuiver: >99.5%, bevat zeer weinig water. Deze aceton kan met drogen wit optrekken op sommige plastics doordat het in poriën trekt en 'explosief' eruit droogt, voeg 2-5% demiwater toe om dit tegen te gaan.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Aceton >99% 200L (drum) Aceton >99% 200L (drum) Op Aanvraag Op aanvraag
Aceton >99% 100ml Verpakt in een donker flesje van 100ml €1.55 vanaf €1.14 per 128 €1.87 27
Aceton >99% 1L 1000ml aceton in een HDPE plastic fles met kindveilige dop €4.50 vanaf €2.60 per 576 €5.45
Aceton >99% 5L Aceton >99% 5L €16.39 vanaf €12.27 per 64 €19.83
Aceton >99% 18Kg Aceton verpakt per 18Kg, +- 23L €57.73 vanaf €52.02 per 24 €69.85

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ACETON, 3, II (D/E)
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29141100

Vragen en Antwoorden

Nee dit is enkel mogelijk voor bedrijven.Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Thinner 100ml
Thinner 100ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr