Naar categorie: Vloeistoffen

Aceton

  Aceton is een veelgebruikt oplosmiddel en is met name bekend als nagellakremover. Alhoewel aceton licht irriterend is, is huidcontact minder erg dan bij vele andere oplosmiddelen. Door zowel zijn oplossend vermogen voor organische stoffen als zijn oplosbaarheid in water, is aceton wel in staat door de huidbarrière (vet) te dringen. Eventueel op de huid aanwezige stoffen kunnen dan ook, opgelost in aceton, het lichaam binnendringen. Aceton werkt ook desinfecterend 


Let op: de 20L verpakking is enkel beschikbaar voor zakelijke klanten

Methylethylketon (MEK) d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Hoogzuiver: >99.5%, bevat zeer weinig water. Deze aceton kan met drogen wit optrekken op sommige plastics doordat het in poriën trekt en 'explosief' eruit droogt, voeg 2-5% demiwater toe om dit tegen te gaan.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Aceton >99% 100ml Verpakt in een donker flesje van 100ml €1.55 vanaf €1.14 per 128 €1.87 11 Bestellen
Aceton >99% 1L 1000ml aceton in een HDPE plastic fles met kindveilige dop €4.50 vanaf €2.60 per 576 €5.45 Bestellen
Aceton >99% 5L Aceton >99% 5L €16.39 vanaf €12.27 per 64 €19.83 Bestellen
Aceton >99% 18Kg Aceton verpakt per 18Kg, +- 23L €51.94 vanaf €44.42 per 12 €62.85 Bestellen
Aceton >99% 200L (drum) Aceton >99% 200L (drum) €406.61 vanaf €340.50 per 4 €492.00 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
2-propanone, propanon, dimethylketon
UN:
1090
IUPAC:
Aceton
CAS Nr:
67-64-1
EEG Index:
200-662-2
Formule:
C3H6O
SMILES:
CC(=O)C
Mol. Massa:
58.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-94.000 °C
Kookpunt:
56.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ACETON, 3, II (D/E)
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1090 ACETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29141100

Vragen en Antwoorden

Nee dit is enkel mogelijk voor bedrijven.Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
PH 6.86
PH 6.86
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Thinner 1L
Thinner 1L