Vraag 1057 Categorie: Classificatie, Niveau: (normaal) Vraag 1 Goed 0 Fout 0 reset

Een gevaarlijke vloeistof heeft als eigenschappen LD50 voor zowel huid (dermaal) als inslikken (oraal) 40 mg/kg, en veroorzaakt na een inwerktijd van 10 minuten binnen 45 minuten een totale destructie van de huid. De stof wordt ingedeeld in:

2.1.3.10

6.1, I