Vraag 1006 Categorie: Verpakking, Niveau: (makkelijk) Vraag 1 Goed 0 Fout 0 reset

Voor welke verpakkingsgroep moeten vaten zijn toegelaten waarin Methylformiaat wordt vervoerd?

UN 1243

I, gekenmerkt door de letter X